26230296_1553781574705375_9037928742343393223_n
Lite läsning – Fortsättning följer på detta 😉

Auran är något som fascinerar mig oerhört. Efter att ha tolkat aurafoton ett antal år har jag lärt mig att den är som ett fingeravtryck, ingen lik någon annan. Den stora skillnaden är att auran ändrar sig hela tiden.
Vi går alla runt med ett starkt kraftfält omkring oss. Ett som varnar och vägleder, likt ett sjätte sinne – vår aura. Mystiker har alltid vetat om den. Vetenskapen har nyligen erkänt den.

Människor frågar mig ofta när jag tolkar aurafoton om jag kan se auran på riktigt, och det kan jag, precis som alla andra. Alla har vi möjligheten att kunna se den, det krävs bara träning, koncentration och tålamod. Och också urskillningsförmågan till att särskilja sin egen färg från personen du ser på, annars ser du en blandning av din egen färg och personens. Just därför är aurakameran ett tillförlitligt sätt att få ett rättvist färgspektra utan att blanda in sina egna färger.

Det är ju så att vi bara använder oss av 15-20 % av vår synkapacitet. Inom oss har vi möjligheten att vidga vårt seende bortom vad vi trodde var möjligt.
Varje aura innehåller alla regnbågens färger, men vid olika tidpunkter och tillfällen dominerar vissa färger. Själva grunden ändrar sig inte så snabbt, men man kan lätt urskilja snabba växlingar av glädje, irritation och så vidare.
En sak är då säker, det väntar alltid överraskningar och man lär sig nya saker om energifältet runt oss hela tiden. Ett riktigt äventyr.

Energifältet är en energi som antingen strävar bort eller mot något. Alltså en energi som är i ständig rörelse. Rörelsen skapar och sätter igång saker och den skapar bland annat förhållanden mellan människor. Den första kontakten mellan två människor kommer alltid att vara mellan energifälten.
Man kan säga att auran har ett speciellt sätt att reagera på. Den säger ”det där tycker jag inte om” eller ”det där tycker jag om”. Auran har därmed den funktionen att motivera oss och ge oss startenergi.

Utstrålningen från auran är formad som ett slags äggskal runt om oss. Den kallas den astrala auran eller den emotionella auran och sträcker sig 30-50 centimeter ut från den fysiska kroppen. Det är ofta den del av auran vi varit i kontakt med när vi talar om att en person har goda eller dåliga vibrationer.

Det astrala energifältet är säte för våra emotioner. Det kan vara lust, begär, passion, svartsjuka, avundsjuka, ångest, hat, glupskhet, irritation, skuld eller förälskelse.
Där finns också det emotionella tillståndet vi kallar skuggsidorna. Det är sidor av personligheten som vi av olika anledningar har stängt ute från dagsmedvetenheten. Sidor som finns där och dagligen påverkar oss, men som vi själva inte ser. Skuggan kan lagra sig i personligheten, till exempel som ett resultat av något våra föräldrar inte accepterade hos oss då vi var barn. Något som vi lärde oss att fördöma, skämmas för eller förnekade existensen av. Vi lade en mörk löja över det och ser nu till att energin i det området inte kommer fram till medvetandet och visar att vi innehåller sådana ”hemska” sidor.

Därmed har vi skapat en blockering. Det är ett område i vårt energifält som inte är i naturlig rörelse och som vi lägger ner mycket energi på att hålla tillbaka. Förtrycket resulterar i en falsk identitet. Om vi till exempel i bandomen ofta blivit utskälld för att tala för högt så lär vi oss snabbt att glömma att vi har den egenskapen. Vi vänjer oss att tala med låg stämma för att inte störa någon. När vi sedan ute i livet möter någon som talar högt blir vi svårt irriterade på denna person. Vi har nu fått en spegel för våra egna accepterade sidor.

Irritation är ett säkert tecken på att här har vi en skuggsida. Om vi inte upptäcker denna mekanism, så ser vi helt enkelt inte vad personen innehåller för bra sidor för övrigt. Vi ser bara det som irriterar oss.
Ett sätt att lära känna skuggan är genom erkännandet av sina projektioner. De förtryckta delarna önskar ständigt att släppas ut ur sitt fängelse och ge oss frihet. Även om vi inte ser och märker förträngningarna finns de där ändå.
Det här tycker jag är ett underbar exempel: Troll som färdas i mörker är farliga men troll som kommer fram i dagsljuset och får kärlek har ingen makt över oss. De går i tusen bitar och vi kan få deras skatter. På samma sätt är det med skuggsidor. När de kommer upp i ljuset förlorar de sin kraft över oss! Istället ger de oss en massa lärdomar.

Människans ickefysiska kropp
Att människan har en fysisk kropp är självklart för oss. Vad vi inte lika väl känner till är att vi även har en ickefysisk kropp, som är precis lika viktig för vår existens. Även denna har en anatomi.

För att jag lättare ska kunna beskriva denna så ska jag göra en jämförelse med elström. Själva elströmmen kan vi inte se, men däremot effekten av den – en lampa lyser när vi kopplar på strömmen. Likadant är det med de mänskliga energierna, de flesta av oss kan inte se dem utan att träna upp förmågan. Vad vi däremot kan se är effekterna av energiens arbete, om vår kropp är frisk eller sjuk.
Det fysiska kroppen är för oss ett ”verktyg” genom vilken vi kan uttrycka alla våra plan/kroppar. Allt som vi ser, smakar och rör vid är energi i rörelse.
Fast materia är egentligen en illusion. Den består av energivibration i interaktion. Så förhåller det sig också med vår fysiska kropp, den är en fysisk manifestation, en bild av vårt hela energifält, alla våra tankar, känslor och kvalitéer.
Den ickefysiska kroppen består av:

Auran
Chakran
Energipunkter
Energiströmmar
Auran
Aurafälten
Aurafält

Ordet aura betyder utstrålning och är en återspegling av de ickefysiska kropparna hos människan. Auran är en sammansättning av mycket fint vibrerande energier. Dessa energier lägger vi ofta omedvetet märke till, när vi säger att olika personer sänder ut bra eller dåliga vibrationer har vår kropp reagerat på personens energifält.
Auran är ett uttryck för hela människans personlighet och möjligheter. Lär man sig se eller känna auran och förstå det man ser kan man urskilja en persons kvalitéer, blockeringar och hälsotillstånd. Auran består av fyra olika skikt med vart och ett sin funktion och energitjocklek. Ju längre ut från kroppen ju snabbare och finare är vibrationshastigheten.

De fyra skikten är:
Den eteriska auran
Den astrala auran
Den mentala auran
Dan andliga auran (Kvalitetsauran)

När man använder redskap som pendel eller slagruta för att mäta ut om något är bra eller dåligt för oss, använder vi oss nästan uteslutande av kvalitetsauran. Det är den aura som snabbt och tydligt visar hur vi reagerar på någon påverkan.

Det är också viktigt att ha kunskap om chakrafärgerna när man tolkar auran. De är ju kraftflödescentran som i allra högsta grad påverkar vårt energifält. Chakrana aktiveras genom fysisk och psykisk påverkan och vid fullständig balans och harmoni. Då dessa centra är fullständigt aktiverade når man inte endast full fysisk och psykisk hälsa utan även ett fullt utvecklat medvetande. Därför kommer jag att kortfattat beskriva chakrasystemet och vilka färger som styr i varje chakra.

Så här upptäcker du din egen aura
Ett enkelt sätt att börja lära känna sin egen aura är att föra sina handflator mot varandra, framför bröstet.

Börja med att hålla händerna omkring 30 centimeter från varandra och se till att de är avslappnade och en aning kupade. För dem långsamt mot varandra, lite i taget, tills händerna är cirka en decimeter från varandra.

Flytta dem då tillbaka igen till utgångsläget och fortsätt med övningen tills du känner hur energin byggs upp mellan dina händer. Det kommer att kännas ungefär som en osynlig gummiboll och det kan hända att det sticker lite i händer och armar.

När du har upptäckt din egen aura kan du göra en övning tillsammans med en vän eller partner. Övningen är allra mest effektiv om din partner är naken eller lättklädd.

Be din partner att ligga ner, slappna av och blunda. Placera din hand ungefär sju-åtta centimeter ovanför hans eller hennes kropp och för den runt tills du känner energin. Håll den då stilla och be din partner att gissa var du håller handen. Du kommer att upptäcka att svaret med all sannolikhet blir rätt.

26230994_1553775061372693_7080959286825722144_n

Att se färgerna i auran
Det sägs att vi bara använder 15-20 % av våra synceller. Inom oss har vi därför kapacitet att vidga vårt seende bortom vad vi trodde var möjligt. Gräset kan då bli hetsigt grönare, himlen än mer intensivt klarblå och de fina detaljerna mycket tydligare.

Genom att träna ögonen kan vi också lära oss att se andra människors auror och färgerna i dessa. Varje aura rymmer en regnbåge av färger. En färg dominerar oftast och den färgern representerar personens huvudpersonlighet. Andra färger finns det underskott på och det innebär att du är sämre på dessa färgers egenskaper.

Att öva upp auraseendet är inget du gör på en eftermiddag. Jag brukar säga att det är som att studera en tredimensionell bild: att se bortom föremålet. Först uppträder den vita eteriska auran, sedan får man gå bortom ytterligare för att se färgerna.

Aurafärgernas innebörd
När man tolkar ett aurafoto, som ju är väldigt exakt, så läser jag inte bara färgerna, vad som också är viktigt är placeringen, intensitet och nyans. Här speglas olika saker på ett sätt som man kanske inte tänker på vid första anblicken. Det här gäller ju också när man ser auran visuellt. Jag ska ta några exempel:

Ibland kan man se att det är avvikande färg runt kanterna på auran, väldigt ofta rött. Detta är ett tecken på irritationer, konflikter eller frustration. Ibland kan det bara vara på vänster sida, vilket ju är den man tar emot från omgivningen på. Det är typiskt för personer som bara tar emot utan att visa aggression tillbaka. Ligger det däremot på den högra sidan är det en person som ger ut aggression utan att få tillbaka från omgivningen. Det samma gäller för färgintensiteten, till exempel om färgen är svagare generellt på någon av sidorna, då är det ett ojämt givande och tagande.

Ibland kan det uppträda färg eller ljuspunkter i och runt om auran. Jag anser att detta är guider, hjälpare eller vad man nu väljer att kalla dem. Oftast framträder dessa när man verkligen behöver veta att de finns.

Överlag så arbetar jag med tolkningarna på ett sätt som verkligen försöker lyfta upp de positiva aspekterna. Jag pratar om de negativa, men det viktigaste är att personen som jag tolkar aurakort för går hem och centrerar sig på det som leder till en positiv livssyn. Alla har negativa saker, mer eller mindre, och det är väldigt lätt att fastna i dessa. Det gagnar ingen att frossa i negativiteter, så lyft fram det positiva istället!

Det är ett stort ansvar att tolka saker åt någon annan, vare sig det är tarotkort, aurakort eller något annat. Man ska aldrig missbruka detta i något syfte.

Allt som görs med glädje ingjuter glädjen i andra!

©Wargmåne

Det som kommer här …är ganska hårda Ord…
Varför Skriver jag om det ?
Jo Absolut inte för att det är Bibliskt … 😉
Jag har en Djup värld därinne och återvänder ofta hit …
har ju t.o.m en katt som heter Seven…han påminner mig  😉

Men dessa  är liksom de 10 Budorden det som definierar oss som människor 
De är ju sen urminnes tider grunden till våra lagar
Och Sociala koder …
Grundtanken i detta Finns I Alla Religioner så det är Inte bara Inom Kristendomen …

Här kan man Lätt hitta ens ” blockeringar , det är liksom den Kod som avgör Hur Vi mår..
Hur vi agerar och hur vi hanterar Livet…
På något sätt hamnar jag tillbaka till detta I alla situationer – Hur jag förhåller mig till Livet …

Högmod  Är raka Motsatsen till Ödmjukhet – Då är Självuppskattningen det som styr utan hänsyn till andras delaktighet – Me Myself and I – Allt centrerat kring Självet
Det Är Jag som gjort detta – Vi Finns Inte

Girighet  Innebär ett överdrivet begär av att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad eller snikenhet. Skulle Aldrig Ge något till behövande

Lustan Lyx Begär att ha överflöd utan att använda det – Ha Begär

Avund är en känsla som uppstår när en person saknar någon annans (förmodad) överlägsna egenskap, prestation eller innehav

Frosseri  är att överkonsumera något, till den punkt där den som frossar inte förmår konsumera allt utan stora delar går till spillo

Vrede är en känsla som länkar till ens psykologiska tolkning av att ha blivit sårad, kränkt eller förnekad och en tendens att ödelägga det genom hämnd.

Lättja  Lättja förklaras ofta som lathet, likgiltighet eller passivitet. Motsatsen till lättja är flit.

Det finns sidor som inte ska förväxlas med Dödssynderna som dessa

Högmod – självaktning
Avund – rättvisa
Vrede – rättfärdig indignation
Lättja – försiktighet
Girighet – klokhet
Frosseri – sällskaplighet
Lust – kärlek

Och det finns Sidor som i sociala sammanhang kan vara så här

Stolthet – diskriminering
Avund – terrorism
Vrede – våld och krig
Lättja – likgiltighet inför lidande
Girighet – missbruk av allmänhetens förtroende
Frosseri – Drogmissbruk
Lust – pornografi

Idag kanske de Mer skulle vara så här :

1. Falskhet
2. Hat
3. Hänsynslöshet
4. Översitteri
5. Trångsynthet
6. Främlingsfientlighet
7. Girighet

Så Nu var vi lite Djupa 😉 – Men Bra att reflektera även på Sånt Här ibland 😉
Ha en Härlig Fortsatt dag ❤

img_1972
Alla Trosuppfattningar Är från Samma Källa – Vi Tror på det Goda – Vi strävar efter (de flesta av oss) Att förhålla oss till världen genom det Universella Hjärtat ❤

Be The Love You want To Feel

©Wargmåne


Oj vad jag har sovit ….vaknade lite försent idag – matat Katter Fåglarna och Mamma
gjort Kaffe till Mig själv på typ 5 minuter hahahaha
Trots det blev jag sen in på  Wargis Jobb …

Verkar för ovanlighetens skull lugnt idag som väl var …får alltid sån panic om jag är sen :O

Så här dagen efter en sån rejäl ceremoni ….är det lite som att man varit på fest hahaha
ja inte B-rus då på det viset -utan E-rus ( Energirus) det är avsevärt mycket behagligare
man känner sig glad och nöjd …

Mina Kizar är strax inpå hela tiden som att de må hålla koll på mig , ifall jag hitter på nåt nytt spännande …De gillar energierna så inatt har de sovit tätt intill alla tre 🙂 ❤ Mysigt!

Önskar er en Finfin Fredag i det Härliga vädret


TACK Alla som deltog I Fullmåne Ceremonin ❤ Det var starkt ! ❤

Vilken underbar Måne, den kom som ett jätteklot mellan hustaken…
Stor Mäktig och Fantastisk …
Hjälpte Till Gjorde verkligen de 7 Riktningarna Inatt  där Eld Var som en Dominant energi – Rensat -Påfyllt – Läkt Känns som en börda som försvunnit …

Lisa och Seven var med oxå …De är så intresserade och har koll genom fönstren på vad
Jag har för mig 🙂 De är alltid på när jag ska göra nåt sånt här – myysigt med energier ❤

Nu säger Jag Godnatt ❤

 

36296943_10155909705876051_1390601030512672768_n

Ja Vet inte vad det är för Urkrafter som kommer men kommer Gör dom …

Precis som  att åren på ”Lågfart” ackumulerat energi  . . .

Just nu känns det som jag kan flytta Berg hahaha….

Jag kommer nog att terrorisera er här i Bloggen , för att Jag behöver det …och kanske Ni också 😉 Delad erfarenhet är dubbel erfarenhet …

Jag hoppas och Ber att det är för en längre period denna gång …det tar liksom inte från mig energi utan gör att jag Kan fokusera Överallt …som vanligt …

Har ju uttalade perioder i Livet som jag varit i detta under ganska långa Tider och avslutas alltid på i princip samma sätt – Människor som Vill Sko sig på det jag gör och kan så mycket det bara går …

När de Inte Får det de vill ha …Startar Skitkarusellen …

Sista gången jag ” stängde av ” var det Mer påtagligt än någon gång innan …

Det kom Så nära mig att jag var tvungen att Gränsa ALLT

Första gången jag Gränsar mig själv från allt sånt …Så Totalt …

Jag Står Själv I Min Kraft …

Vet att när jag inte gör det …så tappar jag bara energi ….

Känns som att jag har tagit ”Doket” fast i form av Det Heliga Pentagram 😉

Jag Kan och Vill genuint lyfta människor ur de djupaste hål -få dem att skaka dyn ur deras vingar så de kan flyga igen …OM de Vill ska jag tillägga …En del vill ha allt serverat klarlagt med bestämd vilja att någon annan ska göra ”jobbet” … Nix Pix Så funkar det Inte …

Kommer Alltid att göra det …Ja lyfta …men sen göra rent vingarna …Är inte min sak 😉

Jag ska inte vara ”tillgängligl” mer på det viset …

Jag Mår Bra .Jag har Lärt mig en gång för alla känns det som…

Alla Nivåer Klara …

Jag Är Själen

Jag Är det Gudomliga Ljuset

Jag Är Kärlek

Jag Är Vilja

och

Jag Är Bestämd Avsikt

Take Care Out there

And May the Force Be With You

©Wargmåne

img_3086

Inatt är det en alldeles Särskild Måne som skiftar i Rött – Urinstinktens och pånyttfödelsens kraft – Bara så WOW ! 🙂 Vilken Fullmåne-ceremoni det ska bli !
Jag ska fokusera på Healing -har en lång lista på situationer och människor jag bryr mig om  som verkligen behöver nu !

Kan knappt vänta känner mig förväntansfull och glad därför att jag VET hur kraftfullt det kan bli …

Så Vill Du vara med ??
Behöver Du Hjälp ?
Vill Du hjälpa till ??
Det fina är att oavsett Var du befinner dig …så funkar det …

Skriv här under i kommentarer – Vad du behöver hjälp med 
Eller om du är med och skickar ❤ 
Detta är viktigt … så jag Vet hur kraften/ healingen  ska fördelas.

Jag kommer att göra ceremonin I kraften av de 7 Riktningarna , dvs bjuda in alla 4 elementen samt  Fader Himmel , Moder Jord och mitten av Världen som är vi i Kärlek ❤

24:00 är det dags …inte riktigt rätt tid men jag trivs så bra i dagsskiftningen – för då händer det saker både bakåt och framåt 😉

Kram på er och ha en underbar Sommardag, Njut ! ❤

And…May The force Be with Us 😉

©Wargmåne

light landscape sky sunset
Photo by Pixabay on Pexels.com

 

Så Härligt det Är nu …eftermiddagar och kvällar är som sammet …
Vinden är som en varm smekning över kinden ute på bakgården – jag mår Gott !

Fåglarna Humlorna och Fjärilarna njuter oxå en sån Harmoni

Hoppas på många sådana här dagar  hela sommaren ..

Ha en Riktigt fin Kväll rara Människor 😉


För att Fira Min återvunna energi Kommer jag att svara på frågor idag här i bloggen …
Endast I Bloggen Och Inte på Facebook …Tarotkorten svarar och jag förmedlar …
Detta kan vara kul och en återkommande aktivitet varje vecka om det funkar :)Alla får ställa EN  fråga och jag kommer att svara ikväll …

Jag har bara en önskan – Följ Min blogg – Dela Inlägget på Facebook  och Gilla Inlägg
I give some and you give some 😉

Observera att jag endast svarar de som har gjort det
Du är anonym om du inte önskar annat …

För Dig som har fler frågor Kan du nå mig här :
Wargmåne – Tarotguiderna

Pözz på er ❤


Det är då en smula Magiskt när man vaknar tidigt eller är uppe sent härute …
Oftast är det lugnt och stilltje och det vibrerar av salt och tång i luften …
Vattnet ligger som en spegel och det är tyst…Inspiration …
Vilken kraft det ligger i att bara vara fullständigt i focus på bara det …

Bästa tiden för att Dressera Hunden (Hjärnan 😉
Det sker nästan av sig själv då …

Att Träna Hjärnan att vara i Stillhet – är som att dressera en Hund 😉

Läs gärna mina gamla inlägg oxå …om du vill

Under varje inlägg kan man oxå lägga en kommentar eller fråga- dela inlägget
eller bara Gilla vad jag skriver ….

Följ gärna sidan oxå …det kommer mycket spännande från Mitt eget Biblotek

Jag inspirerar Dig och Du inspirerar Mig 😉

266964_10150218332681051_5683610_o
Bästa jag vet är när många människor strävar åt samma Håll i cirkeln och bygger upp ett Mål … Just denna Bild betyder Väldigt mycket …

Ja nu har det varit hektiska dagar phu !
Midsommar – Cruising – Kurs
Känner av Åldern där 😉 Förut kunde man köra på högtryck hur många dagar som helst …
Nu behöver man inte göra så särskilt mycket …och ändå vara trött …
Så Nu rabblar jag själsbönen nästan omedvetet så jag ” kommer hem igen ”

Denna är fantastisk …

Jag Är Själen
Jag är det Gudomliga Ljuset
Jag Är Kärlek
Jag är Vilja
Jag är Bestämd Avsikt

Den kopplar laddar rensar och får mig på fötterna direkt ….
Kanske är den för enkel för att tro på ?

Jag har märkt att människans sinne har Svårt för att ta till sig det enkla och okomplicerade ….
…och det är just vad vi behöver – Enkelheten
Som vi har det nu …ständigt uppkopplade …ständigt tillgängliga
Fortare , fortare , så är vår största styrka att bli enkla !

Hitta metoder som Du hinner med utan att känna att de oxå blir stress …

Du kommer inte att göra det …om du måste pressa in tiden för det , ta hellre konsekvent 10 minuter varje dag än en stressig timma i veckan , den har Ingen effekt…

Meditera mera ….ta tid för total Tomhet …

Puss på er fina underbara människor ….

©Wargmåne